Over ons


Satijn schilderwerken is opgericht in 2015 door Leon Satijn.
Satijn schilderwerken streeft naar kwaliteit en bied u vakmanschap.
Leon Satijn komt bij u langs voor het opmeten van het werk, u advies geeft in het schilderwerk en het schilderwerk ook zelf uitvoert.
Hierdoor komt u indien u vragen heeft rechtstreeks met de persoon in contact.

 Schilderwerk is meer dan verfraaiing alleen.

Bouwmaterialen welke aan het klimaat blootstaan gaan onder invloed van de tijd verouderen en verweren. De belangrijkste invloeden waaraan bouwmaterialen blootstaan zijn:

 

    * 1. Vocht

    * 2. Temperatuur en UV-straling

    * 3. Erosie

    * 4. Chemische en biologische invloeden

    * 5. Mechanische invloeden

      

Om tegen deze invloeden een voldoende bescherming te bieden, worden verflagen aangebracht die ook een verfraaiende functie vervullen. Deze beschermingssystemen worden aan dezelfde klimatologische invloeden blootgesteld en vragen daarom ook om inspectie en onderhoud.

Tijdige signalering van eventuele gebreken en tijdig herstel hiervan voorkomt grote schade of zelfs een totale vervanging van de bouwelementen.

   

Deze inspecties, die gericht zijn op het vaststellen van de toestand van zowel bouwmateriaal als beschermsysteem en de hieruit voortvloeiende herstelmaatregelen, hebben als uiteindelijk doel het in stand houden gedurende de geplande levensduur van de bouwelementen. Van groot belang in dit kader is het bij aanvang op peil brengen van de ondergrond, dat wil zeggen het uitvoeren van bouwkundige voorzieningen zoals o.a. aangetaste houtdelen vervangen, omtrekspeling draaiende delen bijstellen, gebreken aan dakgoten herstellen en dergelijke maatregelen.

 

Van essentieel belang voor de instandhouding van de bouwelementen en voor de duurzaamheid van het beschermingssysteem is de toestand van de beglazing. Een grondige inspectie van de kitvoegen en/of stopverfranden aan de buitenzijde, alsmede eventueel openstaande verbindingen, gescheurd houtwerk en de situatie van kitvoegen en schilderwerk aan de binnen/buitenzijde van de elementen dient uitgevoerd te worden. Pas indien al deze facetten voldoende zijn geïnventariseerd en hersteld zal een aangebracht beschermingssysteem het bouwelement daadwerkelijk kunnen beschermen tegen klimatologische invloeden gedurende de te verwachten periode en zal het bouwelement in stand gehouden kunnen worden volgens de geplande levensduur.

 

Eengezinswoningen, herenhuizen, villa's, bungalows, bedrijfspanden, kantoren of appartementen complexen. Buiten- of binnenzijde, modern of monumentaal, Satijn schilderwerken heeft de ervaring. Om meer kleur in uw woning of bedrijf te brengen maakt Satijn schilderwerken ook kleuradviezen. 


E-mailen
Bellen